Pravidlá šermu
Rozhodcovská gestikulácia
Viacjazyčná rozhodcovská terminológia
pozn.: obrázok treba rozkliknúť, poprípade stiahnúť