ODBORNÁ RUBRIKA
Odborná rubrika bude slúžiť na uverejňovanie odborných článkov,záznamov zo seminárov,individuálne príspevky a postrehy trénerov,rozhodcov a ostatných ľudí  zo šermiarskej rodiny.
Budú sa tu uvádzať aj termíny školení,doškolení a seminárov.